Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

Продуктите на графичният дизайн са в много форми, най-разпространените са:

  • Печатен дизайн и оформление - книги, периодични издания, плакати
  • Уебдизайн и потребителски интерфейси
  • Филми, CD, DVD - дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали
  • Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други
  • Продуктов дизайн, опаковки,


Графичният дизайн включва в себе си задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художественните познания и наличието на чувство за есетика у графичния дизайнер, също допринасят за изработката на добър продукт на графичния дизайн. Съчетаването на цветове и отчетливост на визията и контраста на цветовете и сенките също допринасят за доброто възприемане на посланието. Не трябва да се забравя и основното - освен технически и естетически познания дизйнерът трябва да притежава и частица интуитивност и да бъде носител на идей и иновативност. Всичко това събрано в едно с необходимата доза баланс и подчиненост на идеята, внушението и основната цел са предпоставки за добрия графичен или рекламен продукт.

{1,2} × {3,4} = {(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)} s = ut + 1/2 at2 Hg(C7H5O2)2 · H2O (1,2,5) × (3,4,−1) = (−22, 16, − 2) CH4N2O2S {0, a, 2a, b, b+a, b+2a} / {0, b} = {{0, b}, {a, b+a}, {2a, b+2a}} Ag2Cr2O7 ||1|| = 1, ||1.6|| = 2, ||−2.4|| = −2, ||3.49|| = 3 4! = 1 × 2 × 3 × 4 = 24 CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 T=273.15 K and p=101.325 kPa |3| = 3 MgNaAl5(Si4O10)3(OH)6 Q = tan-1 (Ax / Ay) |–5| = |5| = 5 | i | = 1 | 3 + 4i | = 5 [3] = 3, [3.5] = 3, [3.99] = 3, [−3.7] = −4 [a, b, c] = [b, c, a] = [c, a, b] A1 = {3, 4, 5, 6} ∧ A2 = {7, 8, 9, 10} ⇒ A1 + A2 = {(3,1), (4,1), (5,1), (6,1), (7,2), (8,2), (9,2), (10,2)} (CH3)2S+CH2CH2COO− !(!A) ⇔ A x ≠ y ⇔ !(x = y) A ⊆ B ⇔ (A ∪ B) = B CH3CH2CONH2 g' = (re2 / r2) g Rc.m.(t) = {m1r1(t) + m2r2(t) + ----- mn rn(t)} / (m1 + m2 + ------ mn) [0=5]=0, [7>0]=1, [2 ∈ {2,3,4}]=0, [5 ∈ {2,3,4}]=0 [Cu(H2O)4]SO4 · H2O

Ако си мислите, че това е дизайн..
Оставете работата на нас!